Anlæg af græsplæne

Arbejdsbeskrivelse for anlæg af græsplæne:

  1. Jorden grubbes, hvis der er problemer med vandnedtrængen pga. traktose eller meget leret jord.
  2. Jorden fræses, for at få den gamle græsplæne splittet ad og få løsnet den jord, der skal blive til det nye såbed.
  3. For at forbedre jorden, kan der tilføres et nyt lag muld blandet med grus, kompost eller gødning. Det skal derefter fræses sammen med det øverste jordlag, så såbedet bliver optimalt.
  4. Jorden fræses med stennedlægningsfræser, for at få lagt sten og gamle græsrødder ned under topjorden. Derved fås 5 – 10 cm perfekt såbed.
  5. Jorden rettes af med en stenrive eller en powerrake, som river de sidste sten og rødder sammen og komprimerer jorden, så den ikke sætter sig, efter såning.
  6. Gødning og græsfrø sås over hele arealet.
  7. Jorden rives let igennem, så frøene blandes med jorden.
  8. Jorden tromles med gittertromle, så frøene får god jordkontakt.

Maskiner til de grønne områder

X